תהליך הליווי לרכישת נכס
 
תכנון הרכישה כולל פיננסים
 
הצגת נכסים מוצעים,עלות רכישה ועלויות נלוות
   הצגת תשואות ותזרים צפוי
הצגת שכונות אופציונליות לרכישה
בחינת פרופיל המשקיע כולל תקציב
החלטה על אופי הרכישה-השכרה לטווח קצר או ארוך
ליווי אישי מקדים באתונה
הכנת המסמכים הנדרשים עבור המשקיע לפתיחת ח-ן בנק
ליווי המשקיע לפתיחת מס' מס
ליווי המשקיע בתהליך לפתיחת חשבון בנק
תהליך בחירת הנכסים
 ליווי המשקיע במשרדי חברת הניהול
הצגת לו"ז לסיור דירות כולל הסבר על השכונות
סיור דירות כולל מתן אינפורמציה על מיקום הנכס ועלויות
ישיבת סיכום,מתן סיוע בחישובים פיננסיים נדרשים
 
מימון
בדיקת אפשרויות המימון
השוואה בין האלטרנטיבות
ליווי רואה חשבון
 
ליווי רואה חשבון
ליווי רואה חשבון ביוון ובישראל
תכנון מס אופטימלי
 
השכרת הנכס ושירותי ניהול
התאמת הנכס והכנתו למצב של השכרה
השכרת הנכס
פיקוח על הנכס ועל השוכר
אחזקה שוטפת 
  • w-facebook

© 2016  by KerenRose